top of page

Casette

Enginyeria Gràfica & Metodologia del Disseny    |     2015
Màquina Conformadora
de Pasta

Com a projecte final de les dues assignatures vam treballar aquest projecte com a PBL (Project Based Learning). L’objectiu consistia en redissenyar una màquina conformadora de pasta al màxim de detall i realisme amb un temps ajustat. L’anàlisi anava des de la part més creativa - conceptual de Metodologia del Disseny fins al funcionament dels mecanismes necessaris utilitzant peces comercials, part d’Enginyeria Gràfica. Una part molt important d’aquest projecte era presentar la documentació gràfica tècnica (plànols) de forma correcta i precisa en la seva totalitat. Vam aconseguir aquest objectiu coordinant-lo també amb un nou funcionament i concepte més adaptat a les noves tendències.

bottom of page