top of page

En la part de CAD de l’assignatura, formada per CAD, CAM i CAE, el projecte va ser dissenyar i generar tota la informació tècnica necessària, complint la normativa i pensant en la fabricació, d’un element de parc infantil. Tot i que vam descartar algunes idees prèvies ens va captivar la idea de que els nens poguéssin interactuar amb la música alhora que jugaven en un espai que era un gran instrument. La solució va ser fer una guitarra on el cos contenia una plataforma, un rocòdrom i tambors i  el màstil era el tobogan.La gran dificultat va ser, en poc temps, passar d’una idea sobre paper a la generació d’un conjunt creat amb 495 elements, 67 diferents, fabricables, muntables, una estructura estable i amb un cost productiu poc elevat, amb tots i cadascún dels planols necessaris.La professionalitat del company de grup  i la bona coordinació i ambició que vam tenir ha fet que sigui un dels treballs més complerts i realistes tant a nivell creatiu, treballant contra les cordes, com a nivell d’enginyeria, executat amb rigor i precisió. 

Parc Infantil
ParcenParcBoAN-2

Joc & roll

CAD - CAM - CAE    |     2015
bottom of page